AIS-ships-maps

AIS- Alta

Gjennom Automatisk identifikasjonssystem (AIS) registreres all skipstrafikk. Det betyr at man kan følge skipstrafikken, se hvilken nasjonalitet de har, fart, retning og destinasjon og ETA (estimated time of arrival)

AIS i Alta

Alta Havn KF henter AIS-data hos Kystverket til vår havneløsning Shiplog. Vi ser alle alle anløp, avganger og forventede anløp i hele havnedistriktet. Data publiseres på forsiden på vår hjemmesiden, og går sømløst til faktura og statistikkmoduler. 

Se  anløpsoversikten på HJEM-siden her.

 

Marinetraffic.com er en gratisløsning som viser trafikk over hele verden, og som du kan bruke fritt.

Åpne marinetraffic.com - AIS-kartet i eget vindu

Hvilke fartøy må ha AIS?

Farty som i medhald til dei overnemnte krav er pålagt å gå med klasse A AIS- transponderar:

  • Lasteskip med bruttotonnasje 300 eller mer.
  • Passasjerskip i utenriksfart.
  • Passasjerskip med bruttotonnasje 300 eller mer i innenriksfart.
  • Passasjerfartøy med bruttotonnasje 150 eller mer i innenriksfart når de kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.
  • Flyttbare innretninger.
  • Europeiske fiskefartøy over 15 meter.

Farty som ikkje er underlagt bærekrav kan også utstyres med klasse A AIS-transpondar om eigar/reiar finner dette formålstenleg. Slike farty kan også utstyres med klasse B AIS-transpondar som er berekna på mindre farty og lystfarty.

Les mer hos Kystverket

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE