Urnes-fiskeri-2018

Endringsvedtak

Vedtekt for marina/ opplagsplass i Alta Havn

Vedtekten ble sist av havnestyret i 2015, med noen presiseringer nå i forhold til den gamle. Se opplisting nedenfor

Havnestyrets vedtak i sak 06/2020

Sak 06/2020 - Sakstittel: ENDRING AV VEDTEKT FOR MARINA/OPPLAGSPLASS ALTA HAVNEDISTRIKT
 
Innstilling:
Med hjemmel vedtekter for for Alta havn KF, §10, vedtar Havnestyret Vedtekt for bruk av marina/ opplagsplasser i Alta, datert 14. februar 2020.
 
Behandling: 
Innstilling vedtatt enstemmig
 
Vedtak:
Med hjemmel vedtekter for for Alta havn KF, §10, vedtar Havnestyret Vedtekt for bruk av marina/ opplagsplasser i Alta, datert 14. februar 2020.

Last ned vedtekten nederst på siden

Viktige endringer

  • Opplagsplasser på land er under planlegging og tatt inn i vedtekten
  • Firmaregistrerte båter krever kontrakt signert av ansvarlig med prokura, som oppført i Brønnøysundregisteret.
  • Landstrøm og bruk av riktig type kabler er innskjerpet
  • Oppføringer på venteliste strykes etter 2 år
  • Oppsigelsestid er justert til 2 måneder fra-dato-til-dato pluss påbegynt måned.
  • Tildeling av plass på Storekorsnes skjer etter prioriteringer
  • Det åpnes for å fastsette egne fartsbestemmelser for fritidsbåter 
  • Vedtekten er vedtatt av Havnestyret, og tidligere hjemler er endret da ny Havne- og farvannslov er innført per 1.1.2020
Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE