sist endret 2014-04-03

Søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven

Ønsker du å legge ut flytebrygge, bygge en mindre kai, sette opp naust eller lignende? Vi har sammen med Alta Kommune/ Bygningsavdelingen, utarbeidet informasjon og søknadsskjema for tiltak og bygging i strandsonen. Dette kan du laste ned og fylle ut. Veiledningen i skjemaet beskriver også hvilke vedlegg du må ha med.

TILLATELSE KREVES

Det kreves tillatelse etter Plan & bygningsloven til alle tiltak langs land og ut i sjøen

  • utfyllinger, bygninger, kaier, molo, kabler, rørledninger, fortøyninger, marinaer mv – listen er ikke utfyllende

I Alta skal alle slike søknader sendes Alta Kommune v/bygningsmyndigheten, som i sin saksbehandling sender saken på høring til Alta Havn KF for saksbehandling etter HFL.

  • Tiltak kan IKKE settes i verk før alle tillatelser foreligger.

SLIK GJØR DU

  • Åpne word-filen og lagre den på din PC.
  • Fyll deretter ut direkte i skjemaet, og lagre den.
  • Skriv ut dokumentet, underskriv og send det til ALTA KOMMUNE, Boks 1403, 9506 Alta. 

VENT PÅ TILLATELSEN

Du kan ikke starte på tiltaket før du har fått svar fra Alta Kommune. Tiltak som blir igangsatt før saken er ferdig behandlet vil bli varslet til Alta Kommune.

Language Norsk - Norwegian