ISPS

Søknad om ID-kort og nøkkelbrikke

All trafikk og adgang til våre ISPS-havneterminaler er regulert og blir kontrollert av bl.a Securitas. Det betyr at det kreves adgangsbevis for personell, kjøretøy og last for å komme inn på kaiene eller om bord i skip. Det er arbeidsgiver som søker.

 • Arbeidsgiver bruker skjemaet nedenfor når det søkes om adgang.
 • Den ansatte tar det nettbaserte ISPS-kurset på https://seamless.no/isps-kurs/ . [klikk på lenken]
 • Kurset er på norsk eller engelsk.
 • Kurset er godkjent ved alle ISPS-terminaler i Norge
 • Kursbevis skrives ut til slutt, og sendes oss som pdf-fil til post(A)altahavn.no. 
 • Ta bilde av søkeren og last opp bildefilen (Se nederst i skjemaet på denne siden.)
 • Vi bestiller ID-kort og kontakter søker direkte for utlevering og kvittering.
 • Legitimasjon skal medbringes og forevises ved utlevering

PRISER pr. 1.1.2016 (ex.mva)

PRODUKT OG PRISER 2015 PRIS
ISPS-kurs * (pris per 1.7.2014) 490
ID kort inkl. kortholder 517
Nøkkel-brikke 215
Bilkort 517
Årlig leie nøkkelbrikke 86
Årlig leie ID-kort 141
Fjernåpning av dører elektronisk 490
Andre utrykninger for lås og alarm, pr. time 566

* Faktureres per søker til arbeidsgiver fra Seamless AS som drifter løsningen.

** De som bare trenger nøkkelbrikke til bygninger ved Havneterminal, skal også bruke skjemaet nedenfor for å bestille.


1. Arbeidsgiver bestiller

Arbeidsgiver v/ daglig leder eller PFSO innkaller den ansatte til ISPS-kurs på eget kontor, og skriver ut søkerens kursbevis som pdf-dokument, fra www.isps-kurs.no.

2. Søkeren fotograferes

Arbeidsgiver sørger for å sende et skarpt foto av søkeren.

 1. Personen bør stå med ryggen mot en nøytral bakgrunn
 2. Solbriller, caps eller hodeplagg tas vekk.
 3. Ta bildet i brysthøyde - gå nært
 4. Lagre bildelfilen på en pc
 5. Send bildet når du fyller ut skjemaet her (se nederst)

3. Fyll ut søknadskjema på denne siden

Arbeidsgiver og ansatt fyller i samarbeid ut den nettbaserte søknaden nede på siden, legger ved bilde, og sender søknaden.

4. Søker får SMS om å hente sitt ID-kort

 1. ID-kortet utleveres normalt påfølgende dag etter kl. 10.00. Den ansatte varsles ved SMS når kortet er klart til avhenting. 
 2. ID-kortet kan KUN kvitteres ut personlig. 
 3. Legitimasjon må medbringes.
 4. Når arbeidsforholdet opphører skal nøkkelbrikken eller ID-kortet leveres tilbake til oss innen 1 uke. Firmaet belastes gebyr ved manglende retur.
 5. Ansvar for tilbakelevering har både arbeidsgiver og ansatt.
11 siffer
Terminal det søkes ISPS-adgang til

Nøkkeladgang ved havneterminalen
Dette gjelder for ansatte i firma ved Alta Havneterminal. Arbeidsgiver må krysse av for hvilken nøkkeladgang som skal legges i ID-kortet eller nøkkelbrikken. Det kan settes ett eller flere kryss Gjelder søknaden kun adgang til ISPS-kai trenger du ikke krysse noe her.

ISPS-1.jpg


isps-2.jpgSpråk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE