Avfallsplan for Alta Havn

2015-09-18 vedtatt i Havnestyret

Levering av avfall i Alta Havn

Alt søppel leveres til avfallcontainere plassert ved Terminalkaien. Gebyr for søppel (avfallsgebyr) skal betales av alle skip som anløper offentlig...
Avfallscontainer
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE