Skipsanløpsliste - lasteliste

Skjema for innmelding av gods over privat eller off. kai i Alta. Skal brukes av transportører/ godsmottakere

Under henvisning til Havneloven av 17.4.2009 med forskrifter, plikter havnebrukere og private kaieiere å gi havnemyndighetene de opplysninger som er nødvendig for havnens drift. Alta Havn KF er også pålagt å sende kvartalsvise oppgaver til SSB. (Rådsdirektiv 95/64/EU), da vi er en stamnetthavn. Skjemaet sendes til Alta Havn straks etter anløpet, eller minst hver mnd (etter avtale, for de med mange anløp). Høyreklikk på filen nederst på siden [excel] og velg: "Lagre mål som". Transportører kan også melde inn enkeltanløp direkte ved å fylle ut vårt web- skjema lenger ned på denne siden.

FORKLARING: 

Oppgaver skal sendes fortløpende til Alta Havn KF.

Listen føres for hvert anløp. Fortrinnsvis sendes en liste for varer losset og en for varer lastet. Dersom inngående og utgående varer føres på samme liste, må dette klart fremgå.

  • Lastemengde føres for alle varetyper som henholdsvis losset eller lastet.
  • Antall containere føres både for fulle og tomme.
  • Anførsel av laste- og lossehavn må angis for containere så vel som for varer.
  • Når samme vareslag sendes med flere containere f.eks. 4 stk. 40’, føres dette på samme linje.
  • Mindre mengder stykkgods som ikke kan spesifiseres i vareslag, oppgis som ”diverse varer”.
  • Bulklaster og transittlast anmerkes i høyre kolonne.Kvittering for meldingen kommer til deres e-post

Oppgi antall tonn og type varer

Oppgi antall tonn og type varer


Language Norsk - Norwegian