norlines-gass-skip

Gode kommunikasjoner

Rutegående trafikk i Alta

Oversikt over ferge- og hurtigbåt og godsruter til/ fra Alta finner du her. [oppdatert 17.11.2018]

 Alta er en stykkgodshavn med gode forhold for samlasting på båt og godsbil. 

Vår terminal trafikkeres av omlag 5.000 godstrailere i året, og utskipning av sand, grus, stein og asfalt er også betydelig i Alta. 

Alta Havn har også spesialkaier for mottak av olje- og sementprodukter i Bukta, med stor cementsilo og hovedtankanlegg for Cirkle-K i Finnmark, samt utskipning fra Finnmark Gjenvinning AS.

Det er en omfattende byggevirksomhet på veier, tunneller og broer, innen industri og bolig/ næringsbygg i Vest-Finnmark, der Alta Havn er et attraktivt knutepunkt med stor kran og bil-kapasitet for levering over kai. Alta som vinterdestinasjon for cruisepassasjerer har blitt en suksess de siste 10 år.

GODS

Nor-Lines anløper fast med sine skip ved Alta Havneterminal. Ta kontakt med Nor-Lines om frakt

De nye kombibåtene til Snelandia har kran og lastedekk. Ta kontakt med fartøyet som går på den ruta du skal bruke. Da får du opplyst kran- og lastekapasitet.

HURTIGBÅT

  • Rute 310 AltafjordXpressen til de veiløse stedene i Altafjorden, fra Alta Expressbåt-terminal, og anløper Storekorsnes - Hakkstabben - Altneset - Kvalfjord og retur til Alta.
  • Rute 340 Skoleruta i Rognsund/ Rognsundruta fra Kvalfjord til Pollen - Altneset - Hakkstabben på signal, videre til Storekorsnes og på retur går den fast til Hakkstabben - Altneset - Pollen og Kvalfjord. Ruta korresponderer med VargsundXpressen på Storekorsnes. Ruta er ikke godsførende
  • Rute 330 VargsundXpressen går Alta - Storekorsnes - Hammerfest. Ruta har to rotasjoner per dag.
  • Rute 410 Stjernøya til Sibelco Lillebukt med korresponderende båt til/ fra Øksfjord. Driftes av Barentsnord AS og betjenes av MS Nefelin V. Ta kontakt ombord på 940 01939

Alle rutetabeller for hurtigbåt, ferge, buss og kontaktliste til fartøy lastes ned her

FERJE

I Alta er det to ordinære ferjesamband, begge ved RV 883 på østsiden av Altafjorden. 

  • Rute 550 Korsfjord- Nyvoll med fergen M/F Jøfjord, tlf 995 83286
  • Rute 530 til Årøya: Mikkelsby - Kongshus med fergen M/F Skaget som driftes av Altafjord Oppdrett AS, tlf 901 996771.

BUSS

  • Det går gratis buss fra Hurtigbåtterminalen for reisende til Alta Lufthavn og til Sentrum
  • Daglige ruter fra Alta til Hammerfest, Lakselv, Karasjok, Kautokeino, Tromsø.

FLY

  • Fra Alta Expressbåtterminal er det 700 meter til Alta Lufthavn.

Se Ankomster og avganger ved Alta Lufthavn her

Planlegg din reise på Snelandia her 

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE