Priser og forretningsvilkår

Nye priser for 2021

Havnestyret vedtok nye priser for 2021 i møte 20.11.2020. Prisene for 2021 endres ved at farvannsavgiften (tidligere anløpsavgift) fjernes med en tilsvarende økning på kaivederlaget. Videre noen mindre justeringer på varevederlag, vognvederlag og avfallsgebyret. Det innføres også passasjeravgift. Nye priser gjøres gjeldende fra 1.1.2021. Priser og forretningsvilkår ligger ute til offentlig ettersyn frem til 31.12.2020

prisregulativ-2021

Se vedlagte dokumenter.

Prisheftet kan lastes ned her, og fartøy og rederi kan selv beregne kaivederlag på vår skipskalkulator på denne siden.

En engelsk kortversjon er også tilgjengelig. Du finner den ved å bytte språk på hjemmesiden./

English version available. Change language on this website

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE