forside-priser-2019

Priser og forretningsvilkår

Nye priser for 2019

Havnestyret vedtok nye priser for 2019 i møte 16.11.2018. Prisene fra 2018 videreføres uten endring i priser eller satser.

MINDRE ENDRINGER:

  • Det er gjort en presisering i prisregulativet om at priser for marinaplasser i regulativets pkt. 3.6 kun gjelder fritidsbåter.
  • For båter tilknyttet næring gjelder regulativets priser i pkt. 3.1. selv om de har plass i marina.
  • Fiskefartøy har egne priser.

Avgiftsregulativet for Alta Havn KF gjøres gjeldende mvf  01.01.2019

 

Se vedlagte dokumenter.

Prisheftet kan lastes ned her, og fartøy og rederi kan selv beregne anløps- og kaiavgift på vår skipskalkulator på denne siden.

En engelsk kortversjon er også tilgjengelig. Du finner den ved å bytte språk på hjemmesiden./

English version available. Change language on this website

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE