Storekorsnes havn med molo ca år 1940

Priser og forretningsbetingelser 2018

Havnestyret vedtok nye priser i sak 27-2017 den 23.11.2017. Prishefte med forretningsbetingelser kan lastes ned her.

På anløps- og kaiavgifter er det i praksis ingen endring. Vederlag for leie av båtplasser øker, og det samme gjelder innskudd FOR NYE KUNDER, etter 1.1.2018. Økningen begrunnes i stor økning i anleggskostnader ved nye marinaanlegg. Prisstrukturen er også ytterligere forenklet da vi nå bare har tre priser:

Båsbredde Leie per år Innskudd
2,0 - 3,0 m 5.000 10.000
3,0 - 4,0 m 10.000 25.000
4,0 - < 5,0 m 15.000 40.000

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE