Språk Språk

Kontakt Alta Havn KF

Ansatte og deres kontaktinformasjon finner du her

Kontaktinformasjon

Telefon: 78 44 69 10
Telefax: 78 43 69 90
Postadr: Boks 2237, N-9508 Alta 
Besøksadr: Havneveien 24, 9515 Alta (Snøhvitkaia)
 
E-post: post<A>altahavn.no
Bank: 4910. 13 82442
Org.nr: 974 795 035
 
Kontortid er kl. 0800- 1530 mandag - fredag. VHF kanal (i kontortid) 12/16.
E-post: havnevakt<A>altahavn.no for innmelding av anløp mv
Tlf Havnevakt: 78 44 69 10
 
E-post adresser til ansatte: bytt ut <A> med @

Havnevakt

Kontortid er kl. 0800- 1530 mandag - fredag. VHF kanal (i kontortid) 12/16.
E-post: havnevakt<A>altahavn.no for innmelding av anløp mv
Tlf Havnevakt: 78 44 69 10

Havnevakten har oversikt over det som til enhver tid foregår i havna, og anviser kaiplass og foretar registrering av fartøyer innen havnedistriktet. Havneavgiftene innkreves fortløpende. Se våre priser her

Havnevakta leverer også tjenester knyttet til anløp:
 
  • Fortøyningsmannskaper. Bestilles av oss.
  • Strømtilkobling (inntil 80aH)
  • Levering av ferskvann (Nor-kbl)
  • Renovasjon/ Avfallscontainere
  • Vakthold, ettersyn, pumpevakt mv.
Videre formidler vi oppdrag som:
  • Taubåter/fortøyningsbåter (inntil 24 timers varsel)
  • Mottak av oljeavfall/spillolje og levering av bunkers
  • Dykkerservice
  • Skipselektriker
  • Sveisearbeider
Hans Roar Christiansen, Havnesjef i Alta Havn KF

Hans Roar Christiansen - Havnesjef

Mobile phone: [+47] 40 85 76 34

E-mail: hansroar.christiansen<A>altahavn.no

Ketil Iki - Havnekonsulent

Mobile phone: [+47] 90 15 83 38

E-mail: ketil.iki<A>altahavn.no

Havnebetjent Arnt T. Nilsen

Arnt T. Nilsen - Havnekaptein

Mobile phone: [+47] 90 63 45 18

E-mail: arnt.nilsen<A>altahavn.no

Her finner du oss

Åpne Havnekartet

Har du et spørsmål?

Her kan du stille spørsmål til oss.

 

 
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk