Russisk plattform under slep Sarnes. Foto: Kåre M. Hansen

Servicemuligheter i Alta Havn

Alta kan tilby arealer og terminaler ved kai for servicebaser og lager.

[tekst under utarbeidelse]

Oppankring av borerigger og fartøy for service og ombygging

Landareal for lagring av materiell

Havnelager tilknyttet kai

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE