kaier_bull_fiskeri_2005_07_05

Fiskebåtredere vil til Alta

Flere finnmarksrederier ønsker seg til Alta. Det er byens gode infrastruktur og fritidstilbud som gjør at de vil ha fiskerihavn/ liggehavn i Nordlysbyen.

VARSEL

Stokker i sjøen i Kåfjord

Alta Kraftlag melder at demningen til Mathisfoss Kraftverk i Kåfjord har sprunget i natt pga alt flomregnet, og et 20-talls stokker 2x4 og 4x4 fra demningen har gått med elva og ned i sjøen innenfor brua i Kåfjord.
Kraftlaget starter oppryddingen straks, men som forventes å ta noe tid. Stokkene ligger tungt i vannet, og man anmoder de som ferdes med båt å ferdes forsiktig i farvannet inne i Kåfjord.
Språk Norsk - Norwegian