Picasa

FREMDRIFT

Nye Storekorsnes marina

Alta Havn investerer som kjent i helt nytt marinaanlegg på Storekorsnes etter at moloen er reparert. Les mer om fremdriften

riggplan-storekorsnes-2019-10

GENERELT

Marinaanlegget som har vært brukt til nå er solgt, og skal løftes på land. (Se fremdriftsplan lenger ned). På den ytterste delen har vil tilbudt liggeplass for de som ikke får tatt båten på land. De bryggene blir slept til Sandbukta på Nyvoll og forankret der, uten landgang. 

VIKTIG

Alle båter må være fjernet fra marina, og alle fortøyningstamper, blåser, strømkabler, strømskap og andre installasjoner ute på bryggene må fjernes av eier.

Siste frist er søndag 13. oktober for båtplassene A-01 til og med A-14 og B-01 til og med B-18

I forbindelse med montering av utriggere, landganger osv, vil adkomsten til molokaia og almenningskaia bli sterkt redusert. Vi ber brukere om å ikke parkere på moloveien, da vi skal ha kranbiler ut for løft.

Båt-traller og hengere må parkeres inne ved steinbruddet, inn mot fjellet. (Ikke ut på kanten der det skal bygges ny fiskehjell) Se skisse.

Når det nye anlegget er klart til bruk, varsles kunder på SMS, og de som har båten i Sandbukta må gå den for egen maskin tilbake til Storekorsnes. Vi sleper anlegget inn mot land og ordner en adkomst. Dette må skje senest torsdag - fredag 14-15. november. Disse bryggene blir heist på land på trailer på Nyvoll. 

Picasa

FREMDRIFTSPLAN

Hva skjer Uke Dato oppstart
Landfeste på molo for betongflytekai støpes  40 4. okt
Vi demonterer ytre del av marina og sleper disse bryggene med båter til Sandbukt, Nyvoll, og de andre bryggene med utriggere mv. tas på land med kranbil  42 14. okt
Vi rensker opp i havna ved hjelp av dykker og kranfartøy. Alt av gamle forankringer, kjettinger, kabler, tau, søppel osv skal fjernes. Væravhengig.  43 21. okt
Nye forankringer legges ut, fjellbolter, kjettinger osv. i hele havna 44 28. okt
Flytekaier losses fra godsbåt på Storekorsnes, og øvrig materiell ankommer Alta med trailer. Montering, forankring av betongflytekai og bølgedemper. Montering av landstrøm på fiskerikaia ved moloen starter 45 4. nov
Montering av nye stålbrygger på det gamle landfestet 46 11. nov
Båter som ligger i Sandbukta på den gamle brygga må gå for egen maskin og legge seg på ny plass. Det gamle anlegget heises på land på trailer på Nyvoll. NB: Siste dag båt kan ligge i Sandbukta er 15. nov. Vi varsler med SMS når de nye bryggene er klare. 46 15. nov
Komplett nytt anlegg overlevert 46 15. nov

 

Tildelte båtplasser

PIR A - betongbrygge ved molo   Pir B - på stålbrygga     Pir C - på stålbrygga    
Plass Kunde Båt Båsbr   Plass Kunde Båt Båsbr   Plass Kunde Båt Båsbr
A01 Arnt I. Ring 3,9 4,5   B01 Kurt Hugo Ha 2,1 2,5   C01 Anders M. Buljo 1,7 2,5
A02 Åke Murberg 2,7 3,5   B02 Åke Murberg 1,9 2,5   C02 Mikkel I. Eira 2,0 2,5
A03 Bengt Slettli 2,6 3,5   B03 Thorgeir Os 1,8 2,5   C03 Harald Ingebrigtsen 2,0 2,5
A04 Arnt I. Ring 3,1 4,5   B04 Britt I. Ring 1,9 2,5   C04 Svein Nyvoll 1,8 2,5
A05 Harder Småvik 3,1 4,5   B05 Reidar A. Olse 2,0 2,5   C05 Klara Skoglund 1,6 2,5
A06 Harald Ingebr 3,1 4,5   B06 Steinar Thorbj 2,0 2,5   C06 Ole J. Aas 2,4 3,5
A07 Gunnar Ingebr 3,1 4,5   B07 Johnny Ingebr 1,9 2,5   C07 Ole J. Olsen 2,0 3,5
A08 Lasse Nilsen 3,3 4,5   B08 Albert Vekve 2,3 3,0   C08 Håkon Hansen 2,3 2,5
A09 J. Tommy Karlsen 3,1 4,5   B09 Albert Vekve 2,3 3,0   C09 Ole Holten 1,7 2,5
A10 Johnny Ingebr 3,3 4,5   B10 Albert Vekve 2,4 3,0   C10 Asbj. Kristians 2,4 3,0
A11 Ellen Vekve 2,7 4,5   B11 Inger L Balan 2,4 3,0   C11 Andreas Rydl 2,6 3,0
A12 Frank H. Kristens 3,3 4,5   B12 Frank Halvors 2,4 3,0   C12 TC Vekve 2,3 3,0
A13 NRS Finnmark 2,9 4,5   B13 Rudolf Olsen 2,2 3,0   C13 Seiland House 2,4 3,0
A14 Seiland House 3,4 4,5   B14 Knut Mørk 2,1 3,0   C14 Seiland House 2,4 3,0
A15 Nils H.P.Sara 2,8 4,5   B15 Even larsen 2,2 3,0   C15 Helge Ludvigs 2,7 3,0
A16 Finnmark Mur og P 4,0 5,0             C16 Nils I. Eira 2,1 3,0
                    C17 Leif G. Lange 2,0 3,0

Tildelingene er gjort ut fra båtbredder, og plassering av båser. De minste båsene er 2,5 m. Mindre endringer vil komme og de det gjelder blir kontaktet.

Kontaktperson

Ansvarlig kontaktperson for prosjektet er seniorrådgiver Ketil Iki, tlf 90158338, ketil.iki(a)altahavn.no

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE