Priser og forretningsvilkår

Nye priser for 2022

Havnestyret vedtok nye priser for 2022 i sitt møte 22. november 2021. For marinakunder med strømavtale innføres en ordning der man betaler et fast årlig beløp som inkludere 750 Kwh, mens forbruk utover dette koster kr. 2,-/Kwh. Forøvrig holdes prisene for 2022 uendret. Nye priser gjøres gjeldende fra 1.1.2022.

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE