2020-forside-priser

Priser og forretningsvilkår

Nye priser for 2020

Havnestyret vedtok nye priser for 2020 i møte 15.11.2019. Prisene fra 2019 videreføres  ut 2020 uten endring i priser eller satser, og gjøres gjeldende fra 1.1.2020. Priser og forretningsvilkår ligger ute til offentlig ettersyn frem til 31.12.2019

Se vedlagte dokumenter.

Prisheftet kan lastes ned her, og fartøy og rederi kan selv beregne anløps- og kaiavgift på vår skipskalkulator på denne siden.

En engelsk kortversjon er også tilgjengelig. Du finner den ved å bytte språk på hjemmesiden./

English version available. Change language on this website

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE