parkeringssone

Nye parkeringsregler i havneområdet

Aktiviteten i havneområdet i Bukta er stor, og begrensede arealer fylles med parkerte kjøretøyer. En stor andel av disse er ikke havnerelatert virksomhet. Det innføres derfor soneparkering som betyr at det kun kan parkeres på særskilt skiltede plasser. 

Vedtak i sak 05/20 - Soneparkering

Vedtaket er gjort i Havnestyret, med bakgrunn i et godt samarbeid med p-etaten i Alta kommune. De skal håndheve ordningen som iverksettes i tiden fremover. Det opprettes også en egen "årskort-parkering", der ansatte i rederier og andre kan kjøpe årskort. Plassen etableres til våren ved Bukta Flytekai.

Sak 05/2020 - Sakstittel: SONEPARKERING

Innstilling:
1. Havnestyret vedtar innføring av soneparkering i havneområdet, som beskrevet i vedlegg 3. 
2. Havnestyret vedtar opprettelse av egen parkering for årskort for ansatte i rederier og andre brukere.
3. Havnestyret vedtar pris for årskort til kr. 3.600,- 
4. Havnestyret vedtar pris for kvartalskort til kr. 1.500,-
5. Ordningen administreres av kommunens parkeringsetat.
 
Behandling: Innstilling vedtatt enstemmig
kart-sone-og-årskort-parkering

Årskort- parkering

P-plassen etableres ved eksisterende betalparkering og bussvei ved havnekontoret. Årskort kjøpes hos p-etaten. Se priser i vedtaket over.

kart_parkering-rutebaatterminal

Alta Rutebåtterminal - parkering

Kjøre- og parkeringsmønster ved Alta Rutebåtterminal. Det parkeres på 3 rekker, og det skal være plass til buss som kjører frem til venteskuret. Betalingsautomat og kompletterende skilting kommer på plass nærmere våren. 

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE