Årsberetning 2007 - Alta Havn KF

Årsberetningen viser de viktigste endringene på transport- og godssiden ved Alta Havn. Vi oppdaterer denne våren 2016
Samlet godsvolum 2007- Alta Havn

Godsstatistikk N-Norge

Alta ligger fortsatt meget høyt oppe på listen over de viktigste godshavnene nord for Bodø.
container-truck_alta
Språk Norsk - Norwegian