Endringsvedtak

Vedtekt for marina/ opplagsplass i Alta Havn

Vedtekten ble sist av havnestyret i 2015, med noen presiseringer nå i forhold til den gamle. Se opplisting nedenfor

Marina

LEDIGE BÅTPLASSER

Oppdatert 18.12.2019

Marina

Båtplasspriser 2019

Det er nå bare 3 prisgrupper, og innskuddet har økt for nye kunder fra 1.1.2018.

Marina

Marinaanlegg i Alta

Alta Havn KF har småbåthavner for omlag 350 båter, i Urnesbukta i Alta, på Storekorsnes, i Kvalfjord, på Nyvoll, i Korsfjord og i Lille Lerresfjord.

 

Marina

Strømavtale i marina

Vi har utformet en strømavtale som må fylles ut og signeres av kunder som skal ha tilgang på landstrøm i vår marina.

Marina

Strømavlesning

Avlesning rundt 5. januar og 1. august hvert år. Legg inn navn, målernr og målerstand her for avregning

Marina

Vedtekt for marinaer hos Alta Havn

Vedtekten omhandler bruk av våre marinaanlegg og plikter og rettigheter for båteier og eier.

Marina

Byttet båt?

Send inn endringer på adresse og om båten din.

Marina

Portlåsen Urnesbukta

Slik bruker du den elektroniske portlåsen til Urnesbukta marina. 

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE