NY vedtekt for marina er vedtatt

Vedtekt for bruk av marinaplasser og opplagsplasser i Alta Havn vedtas av Havnestyret, og ble sist endret  i styresak 28-2020 den 20.11.2020.

Viktige endringer er: Tildelingskriterier for båtplass i Storekorsnes Fiskerihavn og et absolutt forbud mot bruk av gummikabler og en generell innskjerping i forhold til landstrøm.

Vedtekten gjelder alle eksisterende og nye kunder.

Hele vedtekten kan leses her.

Marina

LEDIGE BÅTPLASSER

Oppdatert 18.12.2019

Marina

Båtplasspriser gjeldende fra 2019

Det er nå bare 3 prisgrupper, og innskuddet har økt for nye kunder fra 1.1.2018.

Marina

Marinaanlegg i Alta

Alta Havn KF har småbåthavner for omlag 350 båter, i Urnesbukta i Alta, på Storekorsnes, i Kvalfjord, på Nyvoll, i Korsfjord og i Lille Lerresfjord.

 

Marina

Strømavtale i marina

Vi har utformet en strømavtale som må fylles ut og signeres av kunder som skal ha tilgang på landstrøm i våre marinaer. Kontakt oss for å høre om det finnes ledige uttak. Deretter kan du laste ned avtalen, fylle ut, signere og skanne til oss på e-post

Marina

Strømavlesning

Avlesning rundt 5. januar og 1. august hvert år. Legg inn navn, målernr og målerstand her for avregning

Marina

Vedtekt for marina/ opplagsplass i Alta havnedistrikt

Vedtekten omhandler bruk av våre marinaanlegg og plikter og rettigheter for båteier og eier. Sist vedtatt av havnestyret i sak 28/2020 den 20.11.2020.

Marina

Byttet båt?

Send inn endringer på adresse og om båten din.

Marina

Portlåsen Urnesbukta

Slik bruker du den elektroniske portlåsen til Urnesbukta marina. 

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE