Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

IUA - Vest-Finnmark

Kontaktopplysninger for Vest-Finnmark

sist oppdatert juli 2014

Region 32          
IUA Vest-Finnmark        
Vertskommune er Hammerfest      
Disse kommunene inngår:   Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Kvalsund, Loppa og Måsøy  
           
Etternavn  Fornavn Rolle e-post mobil tlf
Hansen Per Åge Leder per@hammerfest.havn.no 91102041 78407400
Løkke Jon Helge N. leder jon@hammerfest.havn.no 90999713 78407400
Eriksen Tor-Ivar Sekr. tor.ivar.eriksen@hammerfest.kommune.no 91356960 7802604
IUA Varsling 110-sentralen Varsling 110.sentralen@hammerfest.kommune.no - 110
IUA- Aksjon 110-sentralen Aksjon 110.sentralen@hammerfest.kommune.no 90687075 78414261
Språk Norsk - Norwegian