Havnesikkerhet i Alta Havn

International Ship and Port Facility Security er innført ved trafikk-kaier i Alta

Søknad om ID-kort og nøkkelbrikke

All trafikk og adgang til våre ISPS-havneterminaler er regulert og blir kontrollert av bl.a Securitas. Det betyr at det kreves adgangsbevis for person...
Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE