Anløpsmelding | Ship to Port notification

Alle fartøyer er pliktige til å melde sine anløp til Alta Havn. Plikten er hjemlet i Havne- og farvannsloven. Fra 1.1.2016 skal fartøy melde anløp via SafeSeanet.

Alle henvendelser om anløp, avgifter, priser og tilbud rettes til +47 7844 6910 og/ eller havnevakt{A]altahavn.no


 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE