ISPS

Havnesikkerhet i Alta Havn

International Ship and Port Facility Security er innført ved trafikk-kaier i Alta

ISPS i Alta

Økt behov for sikkerhet rundt norske havner med internasjonale anløp krever nye tiltak i alle havner som anløpes av skip i internasjonal trafikk.

Regelverket krever [se www.kystverket.no] at det utarbeides sårbarhetsanalyser og sikkerhetsplaner for alle havneterminaler som anløpes av skip i internasjonal trafikk (ISPS- sertifiserte skip), samt en rekke fysiske og andre tiltak.
De nye sikkerhetsreglene betyr at kaier og sjøområdet som anløpes gjerdes inn, overvåkes og last og personell kontrolleres. Dette blir gjort for å beskytte skip mot sabotasje, hindre blindpassasjerer og sikre oss mot uønsket ferdsel.
Regelverket (ISPS-koden) ble iverksatt 1. juli 2004.
 
Kystverkett har godkjent sårbarhetsanalyser og sikkerhetsplaner for disse havneterminalene i Alta havnedistrikt og som kan anløpes av ISPS- sertifiserte skip:
 
NOALF Terminal Eier Kontaktperson Telefon Tittel
NOALF-0002 Alta Havneterminal Alta Havn KF Arnt T. Nilsen 78446910 PSO
NOALF-0005 Alta, Marinekaia Alta Havn KF Arnt T. Nilsen

78446910

PSO
NOALF-0001 Alta Felleskai Minera Norge AS

Ottar Opgård

95723430 PFSO
NOALF-0004 Alta Skiferterminal Alta Skiferbrudd AL

Willy Hågensen

91342525 PFSO
NOALF-0006 Lillebukt Stjernøya Sibelco Nordic AS Guro Bergum 78482960 PFSO
NOALF-0017 Vefas Retur Vefas Retur AS Raymond Kames 90070011 PFSO

[Kilde: IMO - 2013-11-04]


Følgende skipsekspeditører er godkjent for Terminalkaia og Marinekaia

Firma
Tlf. Kontaktperson
OKJ Transport AS/ Nor-Lines Alta 906 64759 Ole Karstein Johansen
PostNord Logistics AS 78 44 35 12/ 992 71741 Ole Johnny Olsen
Br. Mathisen AS 78 43 09 22 Arnulf Mathisen
DB Schenker/ Salten Bil AS 78 44 35 45 - 478 331074 Jørgen Knudsen
Mathisen & Co XL-Bygg AS 78 43 09 88/ 913 45398  Tor Erland Nilsen
Norcem AS 78 44 02 30 Jens-E. Johansen
Statoil Norge Alta AS 78 43 83 00 Tor A. Thomassen

[sist redigert 2016-01-14


 

Retningslinjer

Retningslinjer for havnebrukere
All trafikk og adgang til ISPS- havneterminalene blir regulert og kontrollert. Det kontrollerte området er inngjerdet og merket med skilt: ISPS-TERMINAL. Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på terminalen eller om bord på skipet. All last skal kontrolleres eller skipet/ lasteeier godkjennes til å kontrollere lasten før det leveres inn på havneterminalen. I tillegg vil det bli stikkontroller av last, personell og håndbagasje avhengig av hvilket sikkerhetsnivå som er iverksatt. Godkjenning og identifikasjon gjelder også for leverandører, service-personell og personell som betjener skipet etc.
 
 
Alta Havn's ansvar: 
Alta Havn har ansvaret for implementering av ISPS-koden, opplæring, øvinger, drill, ulike kontroller og utstedelse av ID-kort, overvåkning, ytre sikring som gjerder og porter med mer. 
All kontakt formidles gjennom PSO (Port Security Offfiser/ sikkerhetssjef)  i Alta Havn KF, tlf. 7844 6910.  Vi ønsker at de fleste henvendelser skjer ved bruk av e-post.
 
 
Godkjente brukeres ansvar:
Adgangskontroll, last- og personkontroll på godkjente ISPS-terminalene. Unntaket er cruisekipene hvor Alta Havn KF har ansvaret for alle tiltak. Agentene har ansvaret for klarering og all besøk til/fra skipet.

Søknad om godkjenning

FØLGENDE RUTINER GJELDER:
 
Søknad om ID-kort til ISPS-terminal
Søknad om adgang til ISPS-terminaler sendes gjennom firma som opererer terminalene eller skipets agent
Søknader om å bli klarert av skjer til terminaloperatøren som ekspederer skipet eller til en godkjent skipsekspeditør i havna.
 
MERK: Det er bare ansatte med ID-kort som har adgang til Alta Havneterminal og Marinekaia. Ansatte som bare har nøkkelbrikke til varemottak og adm-bygg har IKKE adgang til kaiene.
 
 
HVORDAN SØKE OM ADGANG/ ID-KORT? 
MIDLERTIDIG ADGANG 
Mens man venter på ID-kortet blir det for ansatte som bruker Alta Havneterminal, utlevert en nøkkelbrikke som gir adgang til de dører som arbeidsgiver har bestemt, samt et midlertidig ID-kort med tekst: "Midlertidig adgangskort".
Andre henvendelser vedr. adgang til terminalene skjer til sikkerhetsansvarlig på terminalen eller Havnevakta , for midlertidig adgang. (Besøkskort).
 
Generelt om identitetskort:
  • Register over antall kort etc. ivaretas av Alta Havn KF. 
  • Kostnader ved produksjon av ID-kort fremgår av de til enhver gjeldende priser, og faktureres arbeidsgiver kvartalsvis, sammen med kursavgift for sikkerhetskurs.

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE