Havnestyremøter

Havnestyrets neste møte er 14. september 2018 Oversikt over behandlede saker i Havnestyret. Etter hvert møte blir møteprotokollen publisert under...
styremote1

Havneplan 2013-2016

Havneplanen ble behandlet av havnestyret den 23. nov 2012, og lå til høring til 15. januar 2013, og ble endelig vedtatt i kommunestyret 11. mars 2013....
Havneplan-2013-2016-forside
Språk Norsk - Norwegian