Rutegående trafikk i Alta

Oversikt over ferge- og hurtigbåt og godsruter til/ fra Alta finner du her. [oppdatert 20.11.2017]
norlines-gass-skip

Sende eller hente gods i havna?

Alta havneterminal tar i mot størsteparten av godset til og fra Alta. Om du skal sende/ eller hente noe du vet kommer med båt eller trailer, må du hen...
Godsterminaler - terminalkaien Alta Havn

Alta Havn - et knutepunkt

Alta Havn er Finnmarks største stykkgodshavn med omlasting fra båt til bil og fly. Havneterminalen i Bukta huser de største transportørene, og har en ...
godsbaat_norline_2stk
Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE