Forbud mot dumping av snø i havna

Alta Havn tillater ikke dumping av snø fra lastebil fra Terminalkaia i Bukta, som er den viktigste trafikk-kaia i Alta. Forbudet ble gjort gjeldende i 2009.

Årsaken er at det ikke bare er snø som følger med på lasset og havner på havbunnen foran kaia. Vi har årlige inspeksjoner og oppryddinger for å fjerne ting som kan virvles opp av propellstrømmene på skipene og gjøre store skader. I Kirkenes ble et fartøy påført propell og bunnskader for over 1 mill. kroner i 2010 pga slikt skrot. I tillegg vil grus, sand, stein, asfalt, betongrester osv. følge med på lasset og dette synker rett til bunns slik at vi må mudre for store summer ved kaia. Til sist er det slik at den ”rene snøen” kan også inneholde forurensninger vi ikke vil ha ut i vår viktige laksefjord.

For opplysninger om godkjente snødeponi på land, kontakt Alta Kommune. Vi er kjent med at slikt er innarbeide i arealplanen bl.a etter innspill fra Alta Havn. Dumping av snø fra andre kaier berøres ikke dersom det ikke er til fare for skipstrafikken. Kai-eier skal uansett kontaktes.

Language Norsk - Norwegian