AIS-ships-maps

AIS- Alta

Gjennom systemet Automatisk identifikasjonssystem (AIS) registreres skipstrafikken til en hver tid. Alle båter over en viss størrelse er pålagt å ha dette ombord. Det betyr at man kan følge skipstrafikken, se hvilken nasjonalitet de har, fart, retning og destinasjon og ETA (estimated time of arrival)

AIS i Alta

Alta Havn KF har bygd en utvidet AIS-installasjon på Komsatoppen, slik at alle brukere får maksimal dekning innen havnedistriktet. Herfra henter vi AIS-data til vår havneløsning Harbour Master. Vi ser alle alle anløp, avganger og forventede anløp i hele havnedistriktet. Data publiseres på forsiden på vår hjemmesiden. 

Se  anløpsoversikten på HJEM-siden her.


 

Marinetraffic.com er en gratisløsning som viser trafikk over hele verden, og som du kan bruke fritt.

Åpne marinetraffic.com - AIS-kartet i eget vindu

Hvilke fartøy må ha AIS?

Farty som i medhald til dei overnemnte krav er pålagt å gå med klasse A AIS- transponderar:

  • Lasteskip med bruttotonnasje 300 eller mer.
  • Passasjerskip i utenriksfart.
  • Passasjerskip med bruttotonnasje 300 eller mer i innenriksfart.
  • Passasjerfartøy med bruttotonnasje 150 eller mer i innenriksfart når de kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.
  • Flyttbare innretninger.
  • Europeiske fiskefartøy over 15 meter.

Farty som ikkje er underlagt bærekrav kan også utstyres med klasse A AIS-transpondar om eigar/reiar finner dette formålstenleg. Slike farty kan også utstyres med klasse B AIS-transpondar som er berekna på mindre farty og lystfarty.

Les mer hos Kystverket

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE