Dykking i Alta

Se avtale og kart

kart_dykkeforbud_kaafjord
Klikk for stort kart

Dykkeforbud - Kåfjord

Følgende avtale er inngått mellom Alta museum, Alta havnevesen og Alta Dykkerklubb

1. Kåfjorden omfatter, i denne avtale, alt mellom strandlinjene innenfor (sør for) en linje mellom Auskarneset (819631) og Saltvikneset (826623). (Klikk kartutsnitt i bildet til venstre .

2. Kåfjorden er midlertidig stengt for dykking av havnemyndighetene i Alta. Stengingen gjelder inntil Alta Museum, i samarbeide med Fylkeskonservatoren i Finnmark og Miljøverndepartementet, har fastsatt de permanente vernebestemmelsene for Kåfjorden.

3. Alta dykkerklubb (ADK) tillates med dette å dykke i Kåfjorden under den forutsetning at ingenting tas opp fra bunnen.

4. ADK tillates videre å ta med dykkere som ikke tilhører Alta dykkerklubb til dykking i Kåfjorden. Slike dykk skal være godkjent av styret i ADK i hvert enkelt tilfelle. Klubben er ansvarlig for at ingenting tas opp fra bunnen. Havnemyndighetene skal orienteres før slik dykking skjer (tlf 78440711).

5. ADK påtar seg å registrere alle funn i Kåfjorden på dertil egnet kart. Registreringene står til disposisjon for Alta Museum.

6. Denne avtale gjelder inntil en av partene ber om at den endres eller sies opp.

Alta den 26/8-92

For Alta Museum Sign.                  For Alta Havnevesen Sign.                       For Alta Dykkerklubb Sign.

Generellt dykkeforbud indre havn

Fra Ordensforskriften for Alta Havn:

§ 5-8 (dykking)   
Dykking må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:
a.      I samtlige småbåthavner.
b.      Innenfor en avstand på 200 meter fra Terminalkaia, Marinekaia og Bukta flytekai.

Havneadministrasjonen kan til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

  • Dykking skal markeres med det internasjonale signalflagg ”A” eller med tilsvarende merket skjerm.
  • Om natten skal markeringen være belyst. 

Bestemmelsen her gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i, og gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

Språk Norsk - Norwegian