Akutt forurensing - varslingstelefoner


* Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: Telefon 110
 
* Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning: Telefon 33 03 48 00

Språk Norsk - Norwegian